MUS RASITE

PARAŠYKITE MUMS

KONTAKTAI

Šv. Gertrūdos 51, Kaunas
info@oderma.lt
+370 657 81184

REKVIZITAI

Įmonė: Oderma
Tako g. 1-15, Akademija, LT-53356 Kauno r.
info@oderma.lt
+370 657 81184
Įmonės kodas: 304529751
PVM mokėtojo kodas: LT100010918916
Atsiskaitomoji sąskaita: LT897300010151965347
SWIFT kodas: HABALT22
Banko kodas: 73000
Registruota: VĮ „Registrų centras“ 2017-05-16

PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Nekokybiškos prekės grąžinimas / keitimas
Jeigu prekės grąžinimo ar keitimo priežastis yra netinkama prekės kokybė, Oderma.lt įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija).

Kokybiškos prekės grąžinimas / keitimas
Tinkamos kokybės prekės grąžinimos vadovaujantis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija). Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Prekių grąžinimo sąlygos
• Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos (tai netaikoma grąžinant nekokybišką prekę), pilnos komplektacijos.
• Grąžinama prekė turi būti nesugadinta ir nenaudota.
• Taip pat būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentą ir visą prie prekės buvusią dokumentaciją.
• Prekių grąžinimo atveju už suteiktas paslaugas (transporto, krovos darbų ir kt.) pinigai nėra grąžinami.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

PREKIŲ PIRKIMO/PRISTATYMO SĄLYGOS

Šios pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės oderma.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir įsipareigojimai, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarka bei su tuo susijusios nuostatos.

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Tęsti” ir pasirenkate apmokėjimo būdą.
Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra saugoma e-parduotuvėje trejus metus.

Sudarydamas sutartį Jūs sutinkate, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu Jums bus siunčiama užsakymo elektroninė sąskaita su pirkimo duomenimis.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje oderma.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas gali tik tuo atveju, kai neprieštaraujama prekių grąžinimo tvarkai. Pirkėjas privalo laikytis šių taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis ir užsakyti bet kurias jame parduodamas prekes bei atvežti jas Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo sąlygose nurodytais terminais. Pardavėjas, dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 (penkias) dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą (tuo atveju, jei buvo apmokėta iš anksto). Pardavėjas, esant poreikiui, turi teisę bet kuriuo metu be jokių įspėjimų sustabdyti parduotuvės veiklą ar vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninius duomenis ir laikytis Privatumo nuostatų

4. Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga plačiau yra išdėstyta Privatumo politikos puslapyje.

Pabrėžiame, kad visus Pirkėjo pateiktus asmens duomenis tvarkome ir jų apsauga rūpinamės vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisiniais aktais: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ang. General Data Protection Regulation) (įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.).

Informacija, susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama e-parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkama tik tam, kad:

– apdorotume Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;

– išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

– įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus;

– galėtume analizuoti pirkėjų profilį siekiant pagerinti apsipirkimo pas mus patirtį ir pateikti Pirkėjui tinkančius geriausius pasiūlymus.

Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.
Bendrąja tvarka Pirkėjo paskyra ir asmens duomenys www.oderma.lt yra saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie paskyros

5. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius. Mes neatsakome už tai, kad e-parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

6. Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjui registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčiate parduotuvės elektroninio pašto adresu: info@oderma.lt

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos galutinės prekių kainos Eurais. Į Prekės kainą neįeina pristatymo mokestis, nebent nurodyta priešingai. Galiojančios atvežimo kainos nurodytos pristatymo informacijoje – skiltis „Prekių pristatymas“. Pristatymo kaina fiksuota- 2 eurai.
Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas sumoka už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma už prekes ir siuntimą gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

Atsiskaityti už prekes galite PaySera mokėjimo sistemos pagalba. Šis atsiskaitymo būdas yra visiškai saugūs, nes mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūs nemokate už prekes. Už prekes Jūs mokate banko ar kitos mūsų siūlomos mokėjimo sistemos saugiame serveryje. Atsiskaitymo per bankines ir kitas pateiktas mokėjimo sistemas saugumą užtikrina patys bankai.

8. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

Gavę apmokėjimą, prekes darbo dienomis išsiunčiame per 48 valandas. Gavę apmokėjimą savaitgalį arba švenčių dienomis, prekes išsiunčiame kitą darbo dieną.

Prekes siunčiame Lietuvos paštu visoje Lietuvoje (atsiimsite pašto skyriuje). Siuntimas – iki 5 darbo dienų. Apie gautą pašto siuntą paštas turi Pirkėją informuoti siuntos gavimo pranešimu, kuris siunčiamas gavėjui vieną kartą. Siunta pašte nemokamai saugoma iki 14 dienų. Atvykus pasiimti siuntos vėliau – taikomas pašte nustatytas mokestis.

Siuntas į kitas ES šalis pristatome atskiru susitarimu. Dėl siuntimo į kitas šalis prašome teirautis elektroniniu paštu info@oderma.lt

Prekių atsiėmimo vietoje ar pristatymo į namus metu Pirkėjas privalo kartu su tarnybos įgaliotu atstovu patikrinti pristatytos siuntos ir pristatytų prekių būklę (išorę, komplektiškumą, kiekį).

Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius prekių pristatymo dokumentą yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.

9. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.